รายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า Silk Secrets 
ลำดับ ร้าน / ห้าง / บริษัท / บุคคล สถานที่ เบอร์โทรศัพท์
1 ร้านค้ากำนันจุล สาขา 1 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-771423
2 ร้านค้ากำนันจุล สาขา 2 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-771287
3 ร้านค้ากำนันจุล สาขา 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. สามชาย จ.สระบุรี 081-9534817
4 บ้านกำนันจุล พหลโยธิน 39 กทม. 02-9413353
5 ฟลายนาว อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  
6 ฟลายนาว อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
7 ฟลายนาว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
8 อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อ.บางแพ จ.ราชบุรี  
9 ร้านรักผัก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
10 อิมพิเรียลภูแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  
11 ร้านปางดีไซร์ อ.เมือง จ.ลำพูน 053-535602
12 คุณจงกล เพิ่มวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 089-4335358
13 ร้านศรีไหมไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 044-441588
14 ร้านมัชชาดาไหมไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 044-441684
15 ร้านอึ๋งภูทอง จ.หนองบัวลำภู 042-360195
16 ร้านภานินี  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
17 คุณลเวง ฤกษ์ใหญ่ กลุ่มทอผ้าบานหวายหลึม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
18 ร้านเฉลิมพานิช อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  
19 ร้านสมบัติ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 043-272571
20 คุณสุภาณี ภูแล่นกิ่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 081-7296025
21 ร้านศาลาไหมไทย  ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 043-286160
22 ร้านชินไหมไทย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 043-286713
23 ร้านรัชฎาไหมไทย         043-386496
24 ร้านรวมโชคไหมไทย อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 043-791216
 
Copyright 2008 All Rights Reserved Powered by Power-bangkok.com