“ไหม....ราชินีแห่งเส้นใย” ไหม ถูกค้นพบในโลกเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ด้วยมีคุณสมบัติอันพิเศษกว่าเส้นใยธรรมชาติอื่นใดในโลก ทำให้กรรมวิธีที่จะได้มาซึ่งเส้นไหมถูกเก็บเป็นความลับในราชสำนักจีนมานานกว่า 2,000 ปี
แพรพรรณที่ทำจากไหมมีความแวววาวสวยงามล้ำเสิศ จนเชื่อกันว่าเป็นผ้าที่มาจากสรวงสวรรค์และทำให้เกิดเส้นทางสายไหมขึ้น โดยนักค้าชาวยุโรปต่างดั้นด้นไปจนถึงเมืองจีน เพื่อนำผ้าไหมจากจีนไปขายในทวีปยุโรปด้วยราคาที่แพงเทียบเท่ากับทองคำ

ต่อมามนุษย์ได้มุ่งมั่นศึกษาและนำไหมมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ รวมถึงประโยชน์ในการใช้ทำเครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณและเส้นผม โดยใช้คุณสมบัติพิเศษสุดของโปรตีนไหม (Silk Protein) ที่สกัดได้จากเส้นไหมนั่นเอง
“Silk….Queen of Fiber” Silk was discovered at the very first time in China more than 5,000 years ago. Due to her special properties which are superior to the other fibers, and the silk making process become the longest kept secret in the world, known only within the gates of China’s Royal Palace for more than 2,000 years.
Because of her glistening beauty and softness, people at the time thought that silk was something that could only come from heaven. Silk was something that was highly valued as much as gold at the time. European merchants traveled long distances to get the silk fabrics from China.
From then to now, many years have passed but people have always been fascinated.Silk Secrets and her applications have been discovered. Nowadays the usage of silk has gone beyond what was known then, presently proteins can be extracted from the silk fibers and be used as ingredients in cosmetics as well as toiletry products, particularly products for the body and hair.
Copyright 2008 All Rights Reserved Powered by Power-bangkok.com